Hoofdsponsor SV URK

2e Hoofdsponsor SV URK

Benoeming Klaas Ras en Piet Hakvoort tot erelid, Arie Hoekstra tot Lid van Verdienste

Geachte clubleden en vrijwilligers,

Het algemeen bestuur van SV Urk is verheugd om u in kennis te stellen van het volgende:

Evert Kapitein zittend bestuurslid, is aftredend maar heeft zich herkiesbaar gesteld.
Veder heeft het algemeen bestuur in haar vergadering van 23 oktober 2023 het door clubleden ingebrachte voorstel unaniem aangenomen, om twee clubleden, Klaas Ras en Piet Hakvoort, te benoemen tot Erelid en Arie Hoekstra tot Lid van Verdienste van SV Urk.
Al deze voordrachten moeten volgens de statuten van SV Urk door de leden van SV Urk geaccordeerd (goedgekeurd) worden.
Mochten er geen bezwaren binnenkomen, dan worden deze benoemingen als goedgekeurd beschouwd, bekrachtigd door de ALV en uitgevoerd. Bij geen reactie wordt dit beoordeeld als “akkoord”

Dit alles zal plaatsvinden op de aankomende Algemene Ledenvergadering op 29 november in de kantine van SV Urk.

De agenda voor deze Algemene Ledenvergadering is als volgt:


Opening en voorwoord door de voorzitter

  1. Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 8 december 2022
  2. Vaststellen notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering d.d. 22 februari 2023

3.  Jaarverslagen diverse portefeuilles/ commissies

4.  Jaarrekening

5.  Benoeming bestuursleden

  1. Aftredend en herkiesbaar:

Evert Kapitein

6.  Benoeming exclusieve leden:

  1. Tot Erelid

Klaas Ras en Piet Hakvoort

  • Tot Lid van Verdienste
    Arie Hoekstra

7.  Rondvraag:

  • Sluiting

Schriftelijke voorstellen voor deze vergadering kunnen worden ingeleverd bij het secretariaat of digitaal via secretaris@svurk.nl, uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan deze vergadering (vóór 24 november 2023) en ondertekend door tenminste vijf rechtsgeldige leden.

De  stukken onder punt 4 worden uitsluitend op uw verzoek (infosvurk@gmail.com) toegezonden.

Mogelijkheid om uw vragen vooraf in te dienen via het secretariaat infosvurk@gmail.com

Namens SV Urk,

D.C. Hellinga (voorzitter)

M. van Slooten (secretaris)

Deel dit bericht

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /www/svurk_729/public/wp-includes/functions.wp-scripts.php on line 133