CORONA Informatie pagina

Bezoek aan het Sportpark van SV Urk

Sportvereniging Urk (SVUrk) is zeer verheugd dat we het sportpark weer mogen openstellen voor bezoekende clubs, om onze gezamenlijke passie weer te kunnen beoefenen.

Maar voor dat we één of meerdere teams van uw club mogen verwelkomen willen wij eerst onze bezoekers op de hoogte brengen van de maatregelen die SV Urk hanteert m.b.t corona virus Covid 19.

De regels die SV Urk hanteert zijn de basisregels die iedere bezoeker tijdens het bezoek aan het sportpark moet weten, en we vertrouwen erop dat iedereen zich aan deze maatregelen houdt.

In het belang van de gezondheid van uzelf, uw kind, vrijwilligers en overige gebruikers van het sportpark is het belangrijk dat alle benodigde protocollen worden doorgenomen voorafgaand aan een bezoek aan ons sportpark.

SV Urk wil benadrukken dat dit protocol waar nodig kan worden bijgesteld en aangepast aan de actualiteit. Deze veranderingen hebben te maken met nieuwe maatregelen vanuit het RIVM, NOC*NSF, Gemeente Urk en Rijksoverheid. Nogmaals willen we benadrukken dat het naleven van alle maatregelen zeer belangrijk is voor het bezoek aan het sportpark.

Algemene basisregels

Deze regels geldend voor alle personen die het sportpark
van SV Urk betreden!

Basisregels vanuit het RIVM en de Overheid:
 • Voor alles geldt, gebruik u gezond verstand:
 • Hebt u klachten, blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • Ben je 18 jaar of ouder?  Houdt 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was geregeld uw handen 20 seconden of langer;
 • Vermijd drukte en schud geen handen;
 • Nies en hoest in je elleboog.
Basisregels die gelden tijdens een bezoek aan SV Urk:
 • Volg ten alle tijden de looprichtingen die op het sportpark/kantine zijn aangegeven;
 • Personen van 18 jaar of ouder dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel binnen als buiten;
 • Bij gebruik/betreden van de kantine en de kleedruimtes dient u zich ook aan specifieke richtlijnen te houden, gaarne daar op letten;
 • De teambegeleiders zijn verantwoordelijk voor de spelers op het sportpark van SV Urk
 • Op wedstrijddagen is er een speciaal aanspreekpunt aanwezig m.b.t. het naleven van de coronamaatregelen. Aanwijzingen van hen dienen direct opgevolgd te worden; ze zijn herkenbaar aan een (gekleurd) hesje;
 • Bij calamiteiten zijn de teambegeleiders van de bezoekende club verantwoordelijk voor de communicatie richting de ouders/spelers.
 • In de rustperiode van de gespeelde wedstrijd word er door de club SV Urk  geen limonade of thee gefaciliteerd. Wij adviseren u dan ook dit zelf mee te nemen.

Wanneer kort na u bezoek bij teambegeleiders, spelers, ouders, supporters corona is/wordt geconstateerd, vragen wij u om dit direct kenbaar te maken bij  SV Urk.

Laten we met elkaar zorgen voor een goed/veilig verloop tijdens uw bezoek aan het sportpark van SV Urk, zodat we met elkaar weer veel plezier mogen beleven tijdens het beoefenen van onze sport.
Wijs elkaar dan ook op het naleven van alle gestelde maatregelen, en spreek elkaar aan wanneer deze onvoldoende worden nageleefd.
Tot slot willen we iedereen heel veel voetbal plezier wensen in het nieuwe voetbalseizoen en hopen bovenal dat iedereen gezond blijft.

Wij wensen u allen een fijn bezoek aan ons sportpark en een sportieve groet namens SV Urk.

 

Klik op onderstaande button om de informatie op deze
pagina te downloaden:

 

Kies een van je opgeslagen teams

[user_favorites]