Home Events Alg. Leden Vergadering (ALV) digitaal

Datum

nov 25 2020
Expired!

Tijd

19:30 - 21:00

Alg. Leden Vergadering (ALV) digitaal

Beste clubleden

Halverwege oktober is dit verslag samengesteld en als u dit leest, zijn we drie weken verder en eind november (zes weken later dus) staat de Algemene Leden Vergadering (lees verder ALV) op de agenda. De wereld staat op z’n (covid-19) kop en de berichtgevingen hieromtrent wijzigen met de dag.

Vooruitkijken de toekomst in heeft voor ons dan ook niet veel zin, maar de kans is wel heel groot dat wij de ALV van 25 november 2020 a.s. niet kunnen organiseren, zoals we gewend zijn.

De maatregelen tegen corona leggen ons zoveel beperkingen op, dat een vergadering met pakweg 50 clubleden niet te realiseren is.

Toch willen moeten wij de ALV op een of andere manier door laten gaan. U hebt als clublid binnen zes maanden recht op inzage van de stukken en de verrichtingen van afgelopen seizoen 2019-2020. Er zijn mogelijkheden aanwezig zoals bijvoorbeeld beeldbellen, maar het Dagelijks Bestuur heeft besloten om (als de situatie zich niet wijzigt) deze ALV sober en in digitale vorm te organiseren.

Digitaal verzenden

We gaan het jaarverslag en de jaarrekening digitaal per mail versturen naar alle clubleden.  Onderzoek in SportLink heeft uitgewezen dat we hiermee (op 12 personen na, waarvan wij geen email hebben), iedereen kunnen bereiken via de email. Ook sturen we nog een memo-bericht via Voetbal.nl op de mobiele telefoon, zodat slechts vijf personen onbereikbaar blijven voor ons.

Het streven is om u als belanghebbende bij SV Urk zo volledig mogelijk te informeren over alles, wat zich binnen de club afspeelt. U wordt vriendelijk verzocht om vertrouwelijk met deze stukken om te gaan en na gebruik en inzage dit verslag te vernietigen.

Jaarverslag 2019-2020

Het meest in het oog springende agendapunt is het jaarverslag (3) en de jaarrekening (4) met financiële cijfers en begroting. U krijgt dan daags voor 25/11 inzage in alles, wat het afgelopen jaar gepasseerd is bij de club. Ook zal Theo Wemmers als financiële man een uitgebreide toelichting geven op de jaarcijfers en de perspectieven voor komend seizoen. Als u hier niet op reageert, dan gaat u akkoord met dit algemeen jaarverslag. Hebt u bezwaar, laat het ons dan z.s.m. weten, doch uiterlijk binnen twee weken voor 9 december 2020.

Verkiezing bestuursleden

Ook zal aan de orde komen de herverkiezing (5) van Piet Snijder namens de portefeuille Accommodatie en Jannie Snoek namens Damesvoetbal. Beiden blijven beschikbaar en zullen zonder tegenbericht of bezwaren worden herkozen. Als u hier niet op reageert, dan gaat u akkoord met deze herverkiezing. Hebt u bezwaar, laat het ons dan z.s.m. weten, doch uiterlijk binnen twee weken voor 9 december 2020.

Goedkeuring instellen commissie

In het afgelopen seizoen is er binnen SV Urk een nieuwe commissie (6) ingesteld, namelijk die van Voetbal Plus (voorheen G-voetbal). Zij maken nu nog onofficieel deel uit van onze vereniging en daarom heeft dit wettelijk gezien uw goedkeuring nodig. Als u hier niet op reageert, dan gaat u akkoord met deze commissie. Hebt u bezwaar, laat het ons dan z.s.m. weten, doch uiterlijk binnen twee weken voor 9 december 2020.

Digitale Agenda

 1. Opening en voorwoord door de voorzitter
  1. (Wordt u afzonderlijk toegezonden)
 1. Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 20 november 2019
  1. (Wordt u afzonderlijk toegezonden in jaarverslag)
  2. (Wordt achteraf na binnengekomen reacties per 14-12-2020 bestuurlijk goedgekeurd)
 1. Jaarverslag van secretaris en diverse portefeuilles/commissies
  1. (Wordt u afzonderlijk toegezonden in jaarverslag)
  2. (Wordt achteraf na binnengekomen reacties per 14-12-2020 bestuurlijk goedgekeurd)
 1. Jaarrekening over het afgelopen boekjaar
  1. (Wordt u afzonderlijk toegezonden in jaarverslag)
  2. (Wordt achteraf na binnengekomen reacties per 14-12-2020 bestuurlijk goedgekeurd)
   1. Accountantsverklaring;
   2. Goedkeuring van de balans;
   3. Goedkeuring staat van baten en lasten met toelichting;
   4. Vaststelling van de begroting;
   5. Vaststelling van de contributies;
 1. Benoeming bestuursleden Aftredend en herkiesbaar:
  1. Snijder (Portefeuille Accommodatie);
  2. Snoek-Kramer (Portefeuille Damesvoetbal);
   1. (Wordt achteraf na binnengekomen reacties per 14-12-2020 bestuurlijk goedgekeurd)
 1. Goedkeuring Commissie Voetbal Plus
  1. Zie het verslag in het laatste clubblad en eerdere berichtgevingen
   1. (Wordt achteraf na binnengekomen reacties per 14-12-2020 bestuurlijk goedgekeurd)
 1. Nieuw(ver)bouw kantine;
  1. (Rein Brands presenteert digitaal de ontwikkelingen tot dusver)
 1. Rondvraag
  1. Mogelijkheid om uw vragen vooraf in te dienen bij bestuur via het secretariaat info@svurk.nl
 1. Sluiting 

Opmerking

Schriftelijke voorstellen voor deze vergadering kunnen worden ingeleverd bij het secretariaat of digitaal via info@svurk.nl, uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan deze vergadering (vóór 20 november 2020) en ondertekend door tenminste vijf rechtsgeldige leden.

De stukken, genoemd onder punt 1, 2, 3 en 4 worden u op 24/11 digitaal toegezonden.

JJH

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kies een van je opgeslagen teams

[user_favorites]