Historie SV Urk

De Jaargetijden in vogelvlucht vanaf de oprichting tot aan de hoofdklasse

Sportvereniging Urk is in de loop der jaren een grote club geworden binnen het Nederlandse voetbal. Niet omdat wij dat zo stellen, maar het blijkt uit de externe berichtgevingen. Vanaf de kinderschoenen stonden de eigenschappen ‘karakter en doorzettingsvermogen’ centraal bij de Urker voetballers, dat was in 1932 zo en dat is tot heden nog zo.

Uiteraard gaat aan de buitenkant de meeste aandacht uit naar het eerste elftal, dat intussen een aantal jaren achtereen een vaste basisplaats heeft verworven in de Hoofdklasse van het Amateurvoetbal. (Over de verrichtingen van Urk 1 zal een afzonderlijk overzicht worden samengesteld.)

 Maar achter die uiterlijke schermen is een legioen aan jeugdspelers actief op de voetbalvelden, begeleidt door de vele clubvrijwilligers. Ruim tachtig procent van het ledenaantal bestaat uit jeugd en op de zaterdagmorgen krioelt het van blauwwit getooide spelers, die met ouders en familie hun wedstrijdje spelen op de dertien velden, die SV Urk rijk is.

Ooit is het voetbal bij oprichting begonnen met tien à vijftien personen op één van de weilanden aan de rand van het oude dorp. Na tien jaar konden 78 leden genoteerd worden. Inmiddels zijn er 1350 personen (2020) actief binnen de club, als speler en als vrijwilligers.

Hieronder volgt een opsomming in vogelvlucht van de club, zodat u een beeld krijgt wat zich allemaal heeft afgespeeld in meer dan 88 jaar voetbal.

Tijdlijn

1932
Oprichting U.S.V (1e voetbalvereniging op Urk)
In juni 1932 wordt in de bovenzaal van “Hulp en Steun” een Christelijke gymnastiekvereniging opgericht, waaronder ook de voetbalsport valt. Deze sport wordt dan al uitgeoefend door enkele enthousiaste jongelui onder de leiding van Louis van Oudenaarden. Maar hij stond wel aan de aftrap van de allereerste voetbalclub op Urk. De clubkleuren zijn de nationale kleuren van ons land: Oranje, rood, wit en blauw. Het bestuur bestond uit: Louis van Oudenaarden als directeur, K.I. Koffeman (de Klad) als voorzitter, A. Keuter als secretaris en L.R. Kramer als penningmeester.
1932
1932
Urk niet meer buitenspel
Woensdag 31 augustus (Koninginnedag) speelt U.F.C. (Urksche Football Club) zoals de voetbalafdeling eerst wordt genoemd haar eerste wedstrijd tegen Trekvogels uit IJmuiden en gaat met 2-4 verloren. Deze wedstrijd haalt zelfs de landelijke pers. De in die dagen zeer bekende cartoonist Louis Ramakers van De Telegraaf tekent een visser in klederdracht (Foutje van hem is dat de visser in Volendam klederdracht met plofbroeken wordt afgebeeld), met als onderschrift; “Urk niet meer buitenspel”. Ook wordt in 1932 een houten keet in elkaar getimmerd wat dienst moet doen als clubhuis en kleedkamer.
1932
1933
Oprichting S.G.O. (2e voetbalvereniging Urk)
01/03/1933: Oprichting tweede voetbalclub S.G.O. (Samenspel Geeft Overwinning). De reden hiervan is niet bekend. Misschien ruzie onder elkaar of verschil van inzicht. De clubleden spelen haar eerste wedstrijd in april 1933. In en van Enkhuizen wordt met 2-3 gewonnen. In dezelfde weken gaat U.F.C. met een schip van Albert Keuter (UK 20 of UK 146) op Paasmaandag naar Elburg om daar een wedstrijd te spelen alwaar nipt met 4-3 wordt verloren.
1933
1935
Oprichting UB en SKV (3e en 4e voetbalvereniging Urk)
Echter Urk zal Urk niet zijn als in de jaren hierna er nog meer clubs bij komen en in 1935 zijn er maar liefst 4 voetbalclubs op Urk. U.F.C. is intussen de naam gewijzigd in U.S.V. (Urker Sport Vereniging), S.G.O., U.B. (Urker Boys) en S.K.V. (Sport Kweekt Vriendschap). Voorzitter van S.K.V. is ene heer Kolkman en secretaris is J.P. Otter. Deze club gaat echter alweer snel ter ziele. Eind jaren 30 zou er ook een club op Urk actief zijn onder de naam Jong Holland.
1935
1935
Het molenstadion
Voetbal wordt alleen toegestaan op een weiland bij de Molen (wat nu de Pyramideweg is) in het zogenaamde ‘Molenstadion’. Op de oude foto hiernaast staat een team afgebeeld met de molen rechts op de achtergrond. Echter op De Noord (waar nu zo’n beetje de brandweerkazerne staat) is ook een voetbalveld. Hier mag van gemeentewege niet op gespeeld worden, gezien de erbarmelijke toestand van het veld. Als S.K.V. toch een wedstrijd hierop speelt, krijgt de club een schorsing van de burgemeester vanwege het niet opvolgen van de verordening. Hierop wordt de club S.K.V. gelijk maar ontbonden en zoeken de voetballers hun heil bij één van de andere drie clubs.
1935
1935
Zilveren lauwertak
De 3 clubs (U.S.V., S.G.O. en U.B.) spelen onder elkaar een competitie. In de zomer van 1935 wordt afgesproken om als drie clubs samen te gaan werken om het veld te onderhouden en om het spelpeil te verhogen. Ook wordt het kampioenschap van Urk ingesteld; de zilveren lauwertak. Er wordt opdracht gegeven aan een edelsmid om van zilver een echte lauwertak te maken. Uiteindelijk wint S.G.O. dit eerste kampioenschap van Urk en mag zo de lauwertak een jaar lang in bezit houden. In de winter van 1935/1936 wordt er getraind onder leiding van Louis van Oudenaarden (U.S.V.) in de hal van de viszaak van Bakker en Gerssen op de Westhaven. Alle drie de clubs U.S.V., S.G.O. en Urker Boys worden door deze Louis getraind.
1935
1937
H.C.S.V De Zwaluwen met boottocht naar Urk
Het Dagblad Nieuwe Hoornsche Courant schrijft dat De Zwaluwen geheel onbekende tegenstanders krijgen te bestrijden. Op 31 juli spelen ze met 2 elftallen op Urk en de reis zal met genoeg supporters doorgaan per boot.
1937
1940
Oprichting V.V.U. annex S.V.U.
In juli 1940 spelen U.S.V. en S.G.O. voor de laatste maal tegen elkaar. Onder leiding van scheidsrechter Cor Lievaart wint S.G.O. met 5-2 de allerlaatste Urker derby. De officiële oprichting van Voetbal Vereniging Urk (V.V.U.) en voorloper van Sportvereniging Urk vond plaats op 29 juli 1940. De nieuwe club is zoals eerder al vermeld, ontstaan uit een samengaan van twee eerdere plaatselijke voetbalverenigingen, U.S.V. (opgericht 16-09-1932) en S.G.O. (opgericht 01-03-1933). Op 1 maart 1940 werd besloten dat beide clubs zouden fuseren, en zodoende ontstond Sportvereniging Urk. Naast voetbal heeft SV Urk ook een tijdlang een volleybal- en gymnastiekafdeling binnen de vereniging gehad. Beide afdelingen zijn echter alweer heel lang zelfstandige verenigingen. In de beginjaren speelde de Sportvereniging Urk op wisselende locaties buiten het oude eiland. Uit deze periode ontstond ook de naam “Keileemstadion”. Immers op de voormalige eilanden Schokland en Urk lag keileem aan het oppervlak en op de voetbalvelden ontstond de naam “Keileemstadion”. Er bestaat nog steeds de wens onder de oudere categorie om deze naam in eer te herstellen. In augustus 1940 gaat het clubhuis (waarin een houten wand de ene kant voor U.S.V. en de andere kant voor S.G.O. bepaalde) in vlammen op. Er waren net plannen gemaakt om het scheidingsschot weg te halen voor 1 groot clubhuis.
1940
1943
10 jaar voetbal op Urk
01/03/1943: 10 jaar voetbal op Urk, zo blijkt uit het persverslag van hiernaast. Voorzitter J. van Dalfsen herdacht dit feit in een feestelijke vergadering met sportfilms en de Urker goochelaar K. Hakvoort in de kantine. De club is gefuseerd uit twee eerder bestaande verenigingen S.G.O. (1933) en U.S.V. (1932). De nieuwe vereniging V.V.U. (1938) bestond uit 78 leden. Citaat uit het Dagblad voor Noord-Holland van 15/03/1943: “Door de ongunstige ligging van het eiland Urk kon niet in competitieverband worden gespeeld, zoodat alleen vriendschappelijke wedstrijden konden worden gespeeld.”, zo staat in dit krantenverslag te lezen. Wel was de vereniging aangesloten bij de N.V.B. (Nederlandse Voetbal Bond - 1895), de voorloper van de inmiddels Koninklijke KNVB.
1943
1947
Deelname competitie SVU
De Noordoostpolder viel officieel droog op 9 september 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog. De eilanden Schokland en Urk kwamen binnen de dijken van de nieuwe polder en werden daarmee ingepolderd. Aansluitend deed in het seizoen 1947-1948 SV Urk voor de eerste keer mee aan competitie van de KNVB. Het eerste elftal werd ingedeeld in de 1e klasse A van de Afdeling Zwolle. De wedstrijden werden buiten het oude dorp gespeeld op de locatie Pyramideweg/Lijkant.
1947
1948
Opening sportveld SVU
02-09-1948: Officiële opening van het sportveld door middel van de wedstrijd Urk-Heeg.
1948
1949
Internationaal voetbal op Urk
23/07/1949: Clubleden van V.V.U. spelen een wedstrijd tegen een groep Fransen, die Urk bezochten. Opvallend is dat hier nog steeds de naam V.V.U. gebruikt wordt. Kennelijk is de huidige naam S.V.U. (Sportvereniging Urk) later toegepast.
1949
1950
Drie wagens turfmolm
Een prachtig bericht van 7 maart 1950 uit het Overijssels Dagblad. Plaatsgenoten Wieger H.I., Pieter ten N(apel) en Dirk B(akker) werden veroordeeld tot een geldboete van 75 gulden wegens het herstel van het voetbalveld met drie wagens turfmolm. Uit welingelichte bronnen kan worden vastgesteld dat deze Dirk Bakker niet onze oud-voorzitter was, die was toen 13 jaar oud. Wie zijn het dan, dat laat ik graag aan uw eigen interpretatie over.
1950
1951
Lauwertak
In het digitale archief van het museum Eindhoven werd de volgende info aangetroffen: Lauwertak - 1951, materiaal: metaal, verzilverd, afmetingen: 17 x 6 x 1,5 cm, zesbladige lauwertak met één vrucht en symmetrisch uitgewerkt banderole-lint met de inscriptie: ‘1E PR. URK ‘51’ Bij navraag bleek dat het om 4 lauwertakken uit 1951 ging, die fysiek in het depot aanwezig waren. Ze waren afkomstig bij turnwedstrijden van de Eindhovense turnvereniging. Omdat gymnastiek destijds ook onder SVU viel, is deze vermelding opgenomen. Mogelijk zijn deze prijzen op Urk gewonnen. Bron: (https://eindhovenmuseum.nl/en/collection/23207-lauwertak)
1951
1953
Entreebewijs kost 35 cent
Uit de kolom ‘Ons Sporthoekje” van Het Urkerland blijkt dat Urk 1 (na een eerder gelijkspel 1-1 uit tegen D.E.S.Z. Zwartsluis) op 27 maart thuis om 4 uur tegen CSV speelt onder de volgende voorwaarden: “Het speelterrein is vermoedelijk om de Noord, een terrein zonder afrastering. Ga niet op de lijnen staan en houdt u rustig. Een kaartje kost 35 centen”, zo luidt het prachtige commentaar uit die tijd.
1953
1955
Club van Jelle Kramer telt schutter van formaat
Een schitterend verslag uit Trouw van 17 oktober 1955 over ‘Jelle van de bank’ en Urk 1 van die tijd. In de Historie van Urk 1 zal hierover meer worden vermeld. Met betrekking tot de ontwikkeling van voetbal op Urk, blijkt dat supporters en spelers eerst over een wankele loopplank moesten lopen, om het speelveld van toen te kunnen betreden. Hieruit kun je opmaken dat de wedstrijden nog steeds op een weiland met sloten langszij buiten het oude dorp gespeeld. Plan Noord was in aanbouw en enkele jaren later (1957) zou het Wilhelmina sportpark in gebruik worden genomen.
1955
1957
Wilhelmina Sportpark
Albert Piet Brouwer is in 1957 voorzitter geworden van SV Urk. Zijn bestuurslidmaatschap heeft geduurd tot aan zijn overlijden in 1975. Toen hij aantrad als voorzitter bestond het bestuur verder uit J.H. Kramer, secretaris, H. Post (bunker), penningmeester, H. Hoekman en P. ten Napel als bestuursleden. Vrij snel is het bestuur toen uitgebreid met K.J. Coenen als 2e voorzitter. Het voorzitterschap van A.P. Brouwer begon met als eerste handeling het openen van het vernieuwde Wilhelmina sportpark, met een openingswedstrijd tegen CSV Dindua uit Enkhuizen. Op 31 augustus 1957 werd het Wilhelmina-Sportpark in gebruik genomen. Een locatie in het oude dorp tussen de woningen in en daar speelde Urk tot en met het seizoen 1982-1983. Het bestond uit twee velden, een trainingsveld en een hoofdveld voor wedstrijden. Twee stenen kleedkamers zonder douches vormde het decor en een spoelbak om de schoenen schoon te spoelen. Vanwege de weinige velden speelde Urk 1 haar wedstrijden in die tijd om 16:15 uur. Sportief stelde het toen niet veel voor. SV Urk speelde in die dagen in de vierde klas KNVB.
1957
1958
Nieuwe kleedkamers
04-10-1958 Opening nieuwe kleedkameraccommodatie op Wilhelmina-Sportpark
1958
1959
"Ons Eigen Sportblad"
25/09/1959: Een oud exemplaar (nr. 180) van ‘Ons Eigen Sportblad’, officieel orgaan van Sportvereniging Urk komt tevoorschijn. SV Urk was nog steeds een omnivereniging met voetbal als hoofdmoot en in mindere mate volleybal en gymnastiek. (Zie foto). J.H. Kramer voerde de reactie en was bereikbaar onder 05277-323. H. Post, Oslolaan 9 voerde de administratie. Een prachtig stukje geschiedenis van de club. Medische keuring: De sportkeuringen werden gedaan door de lokale huisartsen, dokter Rebel en dokter Bregman. Oproepen hiervoor werden via ons eigen sportblad gedaan.
1959
1967
Dirk Bakker ontvangt erelidmaatschap
Dirk Bakker wordt vanwege bijzondere inzet als penningmeester van 1962 tot 1966 benoemd tot lid van verdienste, was getekend A. P. Brouwer en L. Nentjes. Het voorzitterschap van 1992 t/m 2003 heeft de status van lid van verdienste onbewust en terecht omgezet naar erelid.
1967
1970
Damesvoetbal
Al in vroege jaren was er sprake van damesvoetbal. Echter het kwam nooit goed van de grond en is destijds bij experimenten gebleven. In latere jaren na 2000 kwam de grote opmars.
1970
1971
Ingebruikname tribune
rond hoofdveld op Wilhelmina-Sportpark
1971
1972
Urk C1 van rond 1971-1972
Kampioenschap met max aantal punten incl. twee overwinningen op Flevo Boys. C1 speelden altijd net voor ‘het eerste’ thuis voor een heleboel mensen die pas naar het andere veld gingen, waar ‘het eerste’ dan al was begonnen, als wij klaar waren. Doelsaldo was onwaarschijnlijk nl iets van 180 voor en nog geen 10 tegen. Klaas Keuter was de leider, die destijds ook een film van een van hun wedstrijden had gemaakt en die op een gezellig avondje presenteerde.
1972
1975
Overlijden voorzitter Albert Piet Brouwer
Op 20-02-1975 komt oud-voorzitter Albert Piet Brouwer op 64 jarige leeftijd te overlijden. Albert Piet Brouwer was niet direct een voorzitter die zich bezighield met de voetbaltechnisch aangelegenheden, maar meer een organisator die het totale reilen en zelen van de vereniging voor ogen stond. Hij kon goed organiseren en durfde te experimenteren met nieuw dingen. Twee voorbeelden die hier te noemen zijn: 1. In december 1963, vlak voor de kerstdagen, organiseerde hij een grote vleesverloting met een rad van avontuur met als hoofdprijs een half varken. Dit was de eerste keer dat dat op Urk gebeurde, nou je weet zelf wel wat voor een vervolg dat heeft gekregen. 2. Toen ook het tweede grote veld er lag liepen ze met de gedachten om een tribune te bouwen. Het bleef bij praten. Totdat hij te horen kreeg dat er een tribune te koop kwam. Tegen een zacht prijsje kon die worden overgenomen. Maar ja toen moest de tribune nog wel opgebouwd worden. Hij nam toen contact op met de directeur van de Ambachtsschool in Emmeloord en wist voor elkaar te krijgen dat de leerlingen van de examenklassen de tribune als leeropdracht in elkaar hebben gezet.
1975
1976
Nieuwe generatie bestuur dient zich aan
In dit jaar worden Willem Hoekstra (vz), Albert Ras (sec) en Gerrit Romkes (pm) aangesteld als dagelijks bestuur. Zij blijven ruim vijf jaar aan. Maar de vaste kern in die voorgaande jaren waren toch Albert Brouwer, Willem Hoekstra, Gerry Romkes, Ab Ras, Hendrik Hoekman, Roelie Bakker en Karel Coenen. Deze mannen hebben op bestuurlijk gebied een stevige basis gelegd voor de vereniging SV Urk zoals die er nu nog steeds staat. En daarbij wil ik ook Louw Nentjes en Dirk Bakker zeker noemen. Eind zestiger jaren kwamen in het bestuur mannen als Klaas Koffeman, Marius van den Heuvel.
1976
1980
Ingebruikname kantine
16-05-1980 Officiële ingebruikname van de nieuwe kantine op Wilhelmina-Sportpark
1980
1983
Sportpark de Vormt
Op 16 april 1983 werd de laatste wedstrijd gespeeld op het Wilhelmina-Sportpark. De gehele vereniging verhuisde naar Sportpark “De Vormt”. Daar is in de loop der jaren, vooral door de inzet van heel veel vrijwilligers, een schitterend voetbalcomplex ontstaan. Locatie: Sportpark De Vormt, Vormtweg 7d, 8322 NE Urk. Destijds kreeg SV Urk de beschikking over 4 speelvelden;
1983
1985
Oprichting De Brulboei
01-10-1985 Oprichting van de Supportersvereniging. Lub van den Berg † wordt aangesteld als voorzitter en zal dit tot 1988 uitvoeren.
1985
1988
Nieuwe kantine
02-04-1988 Mevr. Boer † legt de eerste steen bij de bouw van de nieuwe kantine op Sportpark “de Vormt”. 26-10-1988 Officiële ingebruikname van de nieuwe kantine op Sportpark “de Vormt”. Opening door wethouder Dirk Bakker. Dirk Visser wordt aangesteld als voorzitter en zal dit tot 1992 uitvoeren.
1988
1988
Verlichting hoofdveld
15-10-1991 Officiële ingebruikname verlichting rond hoofdveld tijdens de oefenwedstrijd Urk-FC Zwolle. Hoofdveld met verlichting en tribune met 650 overdekte zitplaatsen en +/- 5.000 aantal staanplaatsen.
1988
1992
Albert Ras
Uit de historie valt op te maken dat Albert Ras vanaf 1976 actief is geweest, een periode van zestien jaar als secretaris en penningmeester. Zijn vrouw en kinderen zullen in zijn voetsporen treden. Gegevens, die nooit vergeten mogen worden. Dirk Bakker wordt aangesteld als voorzitter en zal dit tot 2003 uitvoeren.
1992
1993
Bouw nieuwe tribune
In januari van dit jaar werd het grootste vrijwilligersproject in gang gezet. De bouw van een nieuwe tribune met onderliggende kleedkameraccommodaties. De leiding van de bouw was in handen van Jos Ras. Hein Coenen † en Harmen Koffeman sloegen de eerste paal. De bouw duurde bijna twee jaar.
1993
1994
Ingebruikname nieuwe tribune
Urk A1 wordt uitgeroepen tot Sportploeg 1993 van de Gemeente Urk. Johan Visser wordt uitgeroepen tot Sporttalent 1993 van de Gemeente Urk. In oktober van dit jaar wordt de nieuwe tribune officieel in gebruik genomen.
1994
1995
Oprichting Steungroep SV Urk (SGS)
Urk 1 wordt uitgeroepen tot Sportploeg 1994 (1) van de Gemeente Urk. Klaas Wakker, speler van Urk 1, wordt uitgeroepen tot Sportman 1994 van de Gemeente Urk. Evert Jan van Slooten wordt uitgeroepen tot Sporttalent 1994 van de Gemeente Urk. Jos Ras, vrijwilliger bij SV Urk, wordt uitgeroepen tot Vrijwilliger 1994 van de Gemeente Urk. In dit jaar wordt de Steungroep Sportvereniging Urk (SGS) opgericht met als gemeenschappelijk doel: Financiële middelen binnenhalen t.b.v. de jeugd van SV Urk.
1995
1996
Urk 1 kampioen 1e klasse C
Urk 1 wordt uitgeroepen tot Sportploeg 1995 (2) van de Gemeente Urk Auke Brouwer, speler van Urk 1, wordt uitgeroepen tot Sportman 1995 van de Gemeente Urk Luut de Boer †, vrijwilliger bij SV Urk, wordt uitgeroepen tot Vrijwilliger 1995 van de gemeente Urk 27-05-1996 Urk 1 kampioen van de 1e klasse C.
1996
1997
Sportverkiezing Urk
Urk 1 wordt uitgeroepen tot Sportploeg 1996 (3) van de Gemeente Urk. 24-07-1997 Albert Ras †, erelid van SV Urk, overleden op 62-jarige leeftijd.
1997
1998
Sportman, sporttalent en vrijwilliger bij SV Urk
Jacob Wakker, speler van Urk 1, wordt uitgeroepen tot Sportman 1997 van de Gemeente Urk. Reinier Romkes wordt uitgeroepen tot Sporttalent 1997 van de Gemeente Urk. Sijmen Post†, vrijwilliger bij SV Urk, wordt uitgeroepen tot Vrijwilliger 1997 van de Gemeente Urk.
1998
1999
Wijziging Statuten
Op 8 juli van dit jaar werden de statuten van SV Urk aangepast. Urk 2 wordt uitgeroepen tot Sportploeg 1998 (4) van de Gemeente Urk.
1999
2000
60-jarig bestaan SV Urk
Urk 1 wordt uitgeroepen tot Sportploeg 1999 (5) van de Gemeente Urk. Freek Bontkes †, vrijwilliger bij SV Urk, wordt uitgeroepen tot Vrijwilliger 1999 van de Gemeente Urk. 29-07-2000 SV Urk viert het 60-jarig bestaan. 02-12-2000 Officiële opening van de nieuwe materialenberging op Sportpark “de Vormt”. 21-12-2000 Urk 1 wordt uitgeroepen tot Sportploeg 2000 van de Gemeente Urk. Klaas Wakker, speler van Urk 1, wordt uitgeroepen tot Sportman 2000 van de Gemeente Urk. Piet Wakker, vrijwilliger bij SV Urk, wordt uitgeroepen tot Vrijwilliger 2000 van de Gemeente Urk.
2000
2001
Dirk Kapitein wordt ‘exclusief’ als erelid en vrijwilliger
25-06-2001 Roelie Bakker †, erelid van SV Urk, overleden op 59-jarige leeftijd 18-12-2001 Dirk Kaptijn wordt benoemd tot erelid van SV Urk 19-12-2001 Bartel Oost, speler van Urk C1, wordt uitgeroepen tot Sporttalent 2001 van de Gemeente Urk Dirk Kaptijn, vrijwilliger bij SV Urk, wordt uitgeroepen tot Vrijwilliger 2001 van de Gemeente Urk
2001
19-12-2002
Erelidmaatschap Luut de Boer †
Luut de Boer wordt benoemd tot erelid van SV Urk
19-12-2002
2003
Jan Brouwer wordt nieuwe voorzitter
16-01-2003: Hein Coenen, vrijwilliger bij SV Urk, wordt uitgeroepen tot Vrijwilliger 2002 van de Gemeente Urk
17-12-2003: Jaap de Boer wordt benoemd tot erelid van SV Urk
Jan Brouwer wordt aangesteld als voorzitter en zal dit tot 2008 uitvoeren.
2003
2004
Urk 2 wordt sportploeg van 2003
14-01-2004: Urk 2 wordt uitgeroepen tot Sportploeg 2003 van de Gemeente Urk
Jan Woort, vrijwilliger bij SV Urk, wordt uitgeroepen tot Vrijwilliger 2003 van de Gemeente Urk
21-12-2005: Urk A1 wordt uitgeroepen tot Sportploeg 2005 van de Gemeente Urk
Jan Kramer, speler van Urk 1, wordt uitgeroepen tot Sportman 2005 van de Gemeente Urk
Reinier de Groene, speler van Urk D1, wordt uitgeroepen tot Sporttalent 2005 van de Gemeente Urk
Piet van Urk, vrijwilliger bij SV Urk, wordt uitgeroepen tot Vrijwilliger 2005 van de Gemeente Urk
2004
2007
SV Urk kiest voor eigen jeugd
De daaropvolgende seizoenen moest Urk langzamerhand wat terrein prijsgeven op de top van het zaterdagvoetbal, om tenslotte in 2007 te degraderen naar de 1e Klasse. De bewuste keuze om te kiezen voor ‘eigen jeugd’ en om niet over te gaan tot betaling van spelers is mede een oorzaak van het stapje terug. Uiteindelijk duurde “het stapje terug” vier seizoenen, want in het seizoen 2010-2011 werd Urk met een straatlengte voorsprong kampioen van de 1e Klasse E, en keerde daarmee weer terug in de Hoofdklasse. Helaas moest een seizoen later het herwonnen terrein alweer teruggegeven worden. Twee seizoen verder, was Urk weer terug in de Hoofdklasse. Toen werd het, in seizoen 2013-2014, met grote voorsprong kampioen van de 1e Klasse E.
2007
2008
Beste presentatiegids
12 januari 2008 Prijs door belangenvereniging BZV toegekend omdat SV Urk Neerlands beste presentatiegids heeft. Het jaar 2008 is nog maar net begonnen of de Sportvereniging Urk heeft al een prijs te pakken. Beste Presentatiegids van de sportvereniging Urk voor het seizoen 2007-2008. Het eerste elftal van SV Urk komt uit in de 1e Klasse E van het zaterdagamateurvoetbal. Zaterdag kreeg de plaatselijke voetbalclub in Zeist een prijs overhandigd van de Belangenorganisatie van Zaterdagvoetbal Verenigingen (BZV) voor de beste presentatiegids van Nederland. De presentatiegids is samengesteld en gedrukt door GBU-grafici. Vijf jaar lang eindigde de presentatiegids van SVU bij de eerste vijf. Wat ooit begon als een presentatiegids met 20 pagina’s, is inmiddels uitgegroeid tot een schitterend blad met maar liefst 44 pagina’s. In het blad staat een schat aan informatie over alle geledingen binnen de club. Nu won de club met het blad dus de eerste prijs. Voor de jury was dit een van de zaken die van doorslaggevende betekenis waren in de beslissing om de presentatiegids van SVU tot winnaar uit te roepen. Verder was de jury onder de indruk van de kwaliteit van het blad en de diversiteit aan onderwerpen. De uitvoering, geheel in kleur, deed eveneens een duit in het zakje. De presentatiegids van SVU moest wedijveren met die van gerenommeerde clubs als bijvoorbeeld SC Genemuiden, Quick Boys en nog een aantal grote en bekende verenigingen uit het hele land. Namens de Sportvereniging Urk nam secretaris Albert Keuter de oorkonde en de bloemen in ontvangst. In zijn dankwoord betrok hij ook GBU-grafici, dat verantwoordelijk is voor de samenstelling en de druk van het schitterende blad.
Gerrit Meun wordt aangesteld als voorzitter en zal dit tot eind 2017 uitvoeren.
Hein Coenen wordt benoemd tot erelid van SV Urk.
2008
2009
SV Urk kondigt groeistop af
SV Urk kan niet verder groeien als er niet meer trainers bijkomen en als er niet iets wordt gedaan aan de slechte staat van de kleedkamers. De voetbalvereniging heeft daarom een groeistop afgekondigd. Dat houdt in dat er alleen nog nieuwe leden bij kunnen komen, als ze een plek in een bestaand elftal kunnen krijgen. Als er niet meer trainers bijkomen dreigt de vereniging daarnaast 3 teams uit de competitie terug te moeten trekken.
Freerk Bontkes wordt benoemd tot erelid van SV Urk.
2009
2011
Kleedkamer SV Urk door KNVB afgekeurd
De KNVB heeft SV Urk geadviseerd niet langer gebruik te maken van de kleedkamers voor de jeugd. Eén kleedkamer werd zelfs helemaal afgekeurd. Volgens voorzitter Gerrit Meun van SV Urk zijn de kleedkamers te vies en te oud. Dat probleem is al langer bekend, maar de club en de gemeente kunnen het niet eens worden over de kosten van een nieuwe accommodatie.
Jaap Trapman, Jan Woord, Kees Brouwer, Lubbert Pasterkamp, Meindert Ruiten, Gerrit Ruiten en Lub Visser worden benoemd tot lid van verdienste.
2011
2012
Opening kleedkamers en kunstgrasveld
12 juli 2012: Na bijna een jaar bouwen kunnen de zestien nieuwe kleedkamers door SV Urk in gebruik worden genomen. Morgenmiddag ondertekenen burgemeester Pieter van Maaren, wethouder Geert Post en Gerrit Meun van SV Urk de overdracht van de kleedkamers op Sportpark de Vormt. De bouw van de kleedkamers is naar volle tevredenheid van de gemeente en SV Urk gerealiseerd door aannemer KlaGer en onderaannemers Totec, ETP en Borger. De nieuwe kleedkamers voldoen aan de eisen van de KNVB. De officiële, feestelijke opening staat op 15 september 2012 gepland, als ook het nieuwe kunstgrasveld officieel in gebruik genomen. Burgemeester Pieter van Maaren en clubicoon Jelle Loosman verrichten de openingstrap.
Jaap van Veen, Riekelt Korf, Arie Zandhuis, Johannes K. Coenen, Roel van den Berg, Henk ter Beek, Teunis Jacob Woort, Jelle Loosman, Tjeerd de Boer en Lubbert Ras worden benoemd tot lid van verdienste.
2012
2013
Wijziging statuten
Op 13 december van dit jaar werden de statuten van SV Urk aangepast.
Albert Brouwer, Piet Tol en Jan Brouwer worden benoemd tot erelid van SV Urk.
Dubbele Ras en Piet Hakvoort worden benoemd tot lid van verdienste van SV Urk.
2013
2014
Ajax speelt op de Vormt
Het is een uniek verschijnsel dat het eerste elftal van ons plaatselijke Sv Urk mag spelen tegen het alom bekende Ajax uit Amsterdam met Frank de Boer als trainer. Het is een duel uit de 3e ronde van de KNVB-Beker. ‘De Vormt’ is voor even een stadion. Een prachtige sportavond met extra alternatieve verlichting en live op tv te zien. Voor meer dan 5000 toeschouwers kwam Urk bijna op 1-0- voorsprong, maar verliest uiteindelijk met opgeheven hoofd slechts met 0-4. Financieel gezien trekt SV Urk zich voorlopig terug uit een negatieve spiraal.
2014
2015
Jeugdtoernooi
Op 30 mei 2015 wordt het eerste “Dayseaday” Jeugdtoernooi georganiseerd.
Dubbele Ras, Klaas Luut Koffeman en Geert Meun worden benoemd tot erelid van SV Urk.
Tiemen C. Kramer, Klaas Brouwer, Meindert de Boer, Piet Molenaar, Meindert van Urk, Harmen Koffeman, Roelof Visscher en Okke Ras worden benoemd tot lid van verdienste van SV Urk.
2015
2017
Tribune krijgt SVU-karakter
De oude tribune ondergaat een metamorfose als de houten zitbanken worden voorzien van wit en blauw gekleurde kuipstoeltjes. Het resultaat is verbluffend. Wiebren Faber (2017) wordt benoemd tot lid van verdienste van SV Urk. Richard Karrenbelt wordt aangesteld als nieuwe trainer bij SV Urk.
2017
2018
Kobus Kaptijn wordt (net als zij vader) ‘exclusief’
Kobus Kaptijn wordt benoemd tot erelid van SV Urk. Dick Hellinga wordt in januari aangesteld als voorzitter.
2018
2019
Nieuw logo siert SV Urk
I.v.m. aanstormende digitalisering binnen de vereniging moest ook het oude logo plaatsmaken voor een nieuwere versie. Dat voorstel kwam voort uit de plannen voor de bouw van een nieuwe website. Anderzijds was er in de loop der jaren een veelvoud aan varianten in gebruik van het oude logo een onwenselijke situatie geworden.
2019
2020
Coronavirus de grote spelbreker
Het seizoen 2019-2020 krijgt in maart 2020 een dramatisch slot vanwege het coronavirus, dat zich wereldwijd als pandemie in een razend tempo verspreid. Geheel Nederland wordt van begin maart plat gelegd en ook het amateurvoetbal; houdt even op te bestaan. De competitie wordt niet uitgespeeld en krijgt in het navolgende seizoen een nieuwe kans. In onderling goed overleg is het besluit gevallen dat Richard Karrenbelt uit Apeldoorn gaat stoppen na drie trainerschap bij Urk 1. Hij gaat bij WHC in Wezep aan de slag. Voor het nieuwe seizoen wordt Gert Jan Karsten uit Nunspeet benoemd tot trainer van Urk 1. Hij heeft hoge ogen gegooid met HHC Hardenberg (koppositie 2e divisie).
2020

Kies een van je opgeslagen teams

Geen favorieten