Vanaf seizoen 2018/2019 is er een wijziging gekomen in de aanmeldprocedure voor het lidmaatschap van SV Urk. Van onze leden wordt namelijk verwacht dat men behalve voetbal ook een bijdrage levert aan het in stand houden van de club door middel van een aantal uurtjes vrijwilligerswerk per seizoen voor de club. Op deze manier zorgen we er samen voor dat er onder goede condities gevoetbald kan worden en dat de continuïteit van de club gewaarborgd is.

Behalve het 1e aanmeldformulier voor lidmaatschap dient u daarom voortaan ook het 2e aanmeldformulier vrijwilligerswerk in te leveren. Bij het aanmelden voor 18 jaar en jonger kan een (groot-)ouder of verzorger deze taak op zich nemen en voor 18 jaar en ouder kan men dit zelf voor zijn of haar rekening nemen.
 

Toestemmingsverklaring SV Urk

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) betreft een Europese wetgeving, die van toepassing is op alle verenigingen, dus ook op SV Urk. Het gaat dan om het opslaan en het beheren van persoonsgegevens.
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten, aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, website, apps en social media plaatsen, alsmede in het clubblad, de presentatiegids en andere jubileumuitgaven. Met deze verklaring vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken, de clausule is opgenomen in het 1e aanmeldingsformulier lidmaatschap.

Aanmelden als lid

Hieronder kunt u het aanmeldformulier downloaden, met daarin:

1: Het Aanmeldformulier lidmaatschap
2: Het Aanmeldformulier vrijwilligerswerk

U vult deze formulieren in en deze kunnen één keer per maand persoonlijk worden ingeleverd bij de jeugdcommissie, op maandagavond in de unit van deze commissie (naast de kantine). Zij kunnen u ook helpen met het invullen van de gegevens. Hier zal dan een intake gesprek plaatsvinden waarin de twee formulieren worden besproken. Pupillen en Junioren dienen samen met een (groot-)ouder of verzorger te komen.

Inschrijfdata

Inschrijfdata 2019

 • 30 september
 • 4 november
 • 9 december

Inschrijfdata 2020

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 30 maart
 • 27 april
 • 25 mei
 • 22 juni

Telkens op maandagavond om 19:00 uur.
Voor eventuele vragen kunt u mailen naar: voorzitter-jcu@svurk.nl.

Let op: aanmelding en inlevering van deze documenten kan dus alleen op genoemde inschrijfdata en niet digitaal (in verband met een persoonlijk gesprek).

Afmelden

Het afmelden als lid kan als volgt:

U stuurt een email naar: ledenadministratie@svurk.nl of een brief naar Jan Strijker.
In de email of de brief dient u uw naam, adres, geboortedatum en eventueel het team waarin u speelt te vermelden. Geef hierbij ook de opzegdatum van uw lidmaatschap aan.

Contributie

De contributies van de Sportvereniging Urk zijn als volgt:

Seizoen 2019 – 2020 (ingaande per 1-1-2020)

 • Senioren: € 67,00 per kwartaal (19 jaar en ouder)
 • Junioren : € 42,75 per kwartaal (t/m 18 jaar)
 • Pupillen/ kabouters: € 32,50 per kwartaal (t/m 12 jaar)
 • Ondersteunde leden: € 20,00 per kwartaal

Voor gezinnen met drie of meer spelende leden is er een kortingsregeling van toepassing.
Hiervoor kan contact opgenomen worden met ledenadministratie@svurk.nl

Kies een van je opgeslagen teams

[user_favorites]