Aanmelden Nieuwe Leden sv Urk

SV Urk en de jeugd

SV Urk is een voetbalvereniging, waar de jeugd sinds jaar en dag centraal staat en onbewust een grote rol speelt. Aan de buitenkant gaat de meeste aandacht uit naar het eerste elftal, dat intussen een aantal jaren achtereen een vaste basisplaats heeft verworven in de zaterdag Hoofdklasse van het Nederlandse Amateurvoetbal.

Maar achter die uiterlijke schermen is een legioen aan jeugdspelers actief op de voetbalvelden, begeleid door de vele clubvrijwilligers. Ruim tachtig procent van het ledenaantal bestaat uit jeugd en op de zaterdagmorgen krioelt het van blauwwit getooide spelers, die met ouders en familie hun wedstrijdje spelen op de dertien velden, die SV Urk rijk is.

Stap 1: Digitaal aanmelden vooraf bij SV Urk

Wil je met ingang van het nieuwe seizoen lid worden van SV Urk? Of ben je als ouder(s) van plan je kind aan te melden bij onze geweldige voetbalvereniging? Het aanmelden van nieuwe leden is per 2020-2021 gewijzigd en sterk vereenvoudigd. Nieuwe leden kunnen hun wens om lid te worden digitaal kenbaar maken via onderstaande link “Aanmelden”. Vul dit KNVB-document in en verstuur het. Uw gegevens worden opgenomen als relatie in het ledenbestand. U ontvangt een bevestiging van deze eerste aanmelding per mail retour. Let op, u bent op dit moment nog geen lid van SV Urk.

Stap 2: Fysiek aanmelden als lid bij SV Urk

Aansluitend op uw digitale aanmelding organiseert de jeugdcommissie één keer per maand een fysiek aanmeldmoment in de unit van deze commissie (achter de kantine) en soms in de kantine zelf. De datums hiervan staan in een kolom op deze pagina vermeld. Pupillen en Junioren dienen dus samen met een (groot-)ouder of verzorger te komen.

Op die avond zal een intakegesprek plaatsvinden en de aanmelding van u of uw kind wordt daar besproken. U kunt dan ook voorkeuren of bijzonderheden kenbaar maken, die voor SV Urk of uzelf van belang kunnen zijn. Wij verzorgen de fotografie van het nieuwe lid. Let op: u bent op dit moment als lid ingeschreven bij SV Urk.  

Klik hier voor overzicht inschrijfdatums

Vrijwilliger zijn!

Ook wordt er over uw inzet als vrijwilliger bij de club gesproken. Bij het aanmelden voor 18 jaar en jonger kan een (groot-)ouder of verzorger deze taak op zich nemen en voor 18 jaar en ouder kan men dit zelf voor zijn of haar rekening nemen. Vanaf seizoen 2018/2019 is er een wijziging gekomen in de aanmeldprocedure voor het lidmaatschap van SV Urk. Van onze leden wordt namelijk verwacht dat men behalve voetbal ook een bijdrage levert aan het in stand houden van de club door middel van een aantal uurtjes vrijwilligerswerk per seizoen voor de club. Op deze manier zorgen we er samen voor dat er onder goede condities gevoetbald kan worden en dat de continuïteit van de club gewaarborgd is.

Toestemmingsverklaring SV Urk

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) betreft een Europese wetgeving, die van toepassing is op alle verenigingen, dus ook op SV Urk. Het gaat dan om het opslaan en het beheren van uw persoonsgegevens.

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten, aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, website, apps en social media plaatsen en ook in het clubblad, de presentatiegids en andere jubileumuitgaven.

Met deze verklaring vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken, de clausule is opgenomen in het 1e aanmeldingsformulier lidmaatschap. Aanmelden betekent dat u akkoord gaat met de toestemmingsverklaring van SV Urk.

Voetbal.nl

Download de voetbal.nl app en stel je account in met het e-mailadres waarmee je bij SV Urk bent ingeschreven in de ledenadministratie. Op deze wijze krijg je relevante informatie over je eigen team(s), trainingen, evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten. Ook binnen je team kun je zaken als aanwezigheid en vervoer met elkaar delen. Superhandig om op de hoogte te blijven van alles wat er binnen je team en SV Urk afspeelt.

We zien u graag terug op sportpark De Vormt

De aanmeldavond is in de kantine van SV Urk en start om 18:30 en duurt tot 19:15. Het gaat om een inloopmoment. Jullie worden op deze avond door de Jeugdcommissie van SV Urk van harte ontvangen en welkom geheten.

Afmelden als lid van SV Urk

 

Het afmelden als lid van SV Urk is gebonden aan enkele voorwaarden. Met andere woorden, mondeling opzeggen (via de leider) is niet de juiste weg. Het komt dan niet bij de ledenadministratie terecht, met als gevolg dat de contributie blijft doorlopen. Na incassering van de contributie komt het weer op het bordje van de penningmeester (storno’s etc) terecht.

De afspraak is dat het opzeggen van het lidmaatschap digitaal moet gebeuren via het afmeldingsformulier. Dit formulier is op deze pagina te vinden of kan via ledenadministratie@svurk.nl worden opgevraagd, de afdeling die ook uw afmelding afhandelt.

Na correcte afmelding wordt minimaal nog drie maanden contributie geïncasseerd en pas daarna zal de afmelding als correct bekrachtigd worden door SV Urk.

Contributie

De contributies van de Sportvereniging Urk zijn als volgt:

  • Senioren: € 67,00 per kwartaal (19 jaar en ouder)
  • Junioren : € 42,75 per kwartaal (t/m 18 jaar)
  • Pupillen/ kabouters: € 32,50 per kwartaal (t/m 12 jaar)
  • Ondersteunde leden: € 20,00 per kwartaal

Voor gezinnen met drie of meer spelende leden is er een kortingsregeling van toepassing.
Hiervoor kan contact opgenomen worden met ledenadministratie@svurk.nl

Entreeprijzen:

Volwassene (v.a. 16 jaar)  €8.-
65+                                  €6,-
Jeugd t/m 15 jaar         GRATIS

Seizoenskaarten:
Volwassene (v.a. 16 jaar)  €95,-
65+                                   €65,-

 

Inschrijfdata

Inschrijfdata 2022
  • nieuwe data volgens z.s.m.
Voor eventuele vragen kunt u mailen naar: ledenadministratie@svurk.nl. Let op: Vooraankondiging via de digitale route via de hiernaast afgebeelde button “Aanmelden”. Daadwerkelijke aanmelding en inlevering van de documenten (ID-bewijs) kan dus alleen op de hierboven genoemde inschrijfdata en niet digitaal (in verband met een persoonlijk gesprek). Ook wordt dan een foto gemaakt.

Kies een van je opgeslagen teams

Geen favorieten