Hoofdsponsor SV URK

2e Hoofdsponsor SV URK

Nieuwsbrief van bestuur ivm corona

Beste leden van SV Urk,

Helaas is er abrupt een einde gekomen aan het voetbalseizoen 2019-2020. Op 31 maart jl. heeft de KNVB beslist dat het amateurvoetbal voor dit seizoen ten einde is. In deze tijden van coronacrisis staat alles in het teken van gezond blijven. Het besluit van de KNVB is dan ook volkomen begrijpelijk.

Toch is het jammer dat we elkaar de komende periode niet meer gaan ontmoeten op sportpark De Vormt. Een wekelijkse ontmoetingsplek voor honderden mensen, jong en oud. Een plek waar we onze geliefde sport kunnen uitoefenen, onze energie kwijt kunnen, een praatje kunnen maken en naar elkaar om zien. Het advies van de RIVM om afstand te houden en thuis te blijven staat hier haaks op. Het doet ons beseffen dat onze vrijheid, zelfs de gang naar ons sportpark, een groot goed is.

Als bestuur van SV Urk wensen wij u alle goeds in deze vreemde periode. Als bestuur van SV Urk leven we mee met de families van coronaslachtoffers. Blijf naar elkaar omzien en houd de regels van het RIVM in acht. Via deze brief informeren wij u als lid van SV Urk over een aantal zaken.

Sportpark De Vormt blijft gesloten

De komende periode blijft ons sportpark gesloten. Dit betekent dat er niet gevoetbald mag worden. Als bestuur volgen we hiermee de door de overheid opgelegde maatregelen. Op deze manier dragen we bij aan het minimaliseren van de verspreidingskans van het COVID-19 virus. Om van de nood een deugd te maken zijn een aantal velden ingezaaid. Zo zorgen onze terreinmeesters en de gemeente weer voor een prachtige grasmat als straks het voetbalplezier weer begint.

De financiële gevolgen voor SV Urk

Naast sportieve gevolgen heeft de coronacrisis ook financiële gevolgen voor SV Urk. We zijn een financieel gezonde club, maar deze crisis raakt ons als club ook. Het eind van het seizoen geeft nog vaak mooie wedstrijden met hoge bezoekersaantallen en recettes. Deze belangrijke inkomstenbron valt weg, net als de kantine-inkomsten.

Ons sportcomplex is dan wel gesloten, maar de vaste kosten blijven. Met de inzet en creativiteit van vele vrijwilligers proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. Samen de schouders eronder. Veel sponsoren merken de gevolgen van de coronacrisis. Als SV Urk wensen we deze bedrijven alle sterkte toe. Natuurlijk hopen we dat ze onze club blijven steunen.

Wat betekent dit voor de inning van contributie?

Als SV Urk willen we graag de contributie voor het restant van het seizoen innen. Een dilemma, omdat er natuurlijk niet gevoetbald kan worden.

Het betalen van de contributie is echter een ‘verplichting’ die is verbonden aan iets dat veel meer omvat dan alleen ‘voetballen’, namelijk het lidmaatschap van SV Urk. Als lid van de club ben je onderdeel van onze SV Urk familie en draag je bij aan het bestaansrecht van onze club. Deze lidmaatschapsverhouding maakt het verschil ten opzichte van bijvoorbeeld het kopen van een pak melk.

Uw contributie is nodig om bij te dragen aan de vaste kosten van onze club. We doen dan ook een beroep op uw solidariteit, ook hier samen de schouders eronder.

Heeft u persoonlijk hier iets op tegen of financieel ligt het gevoelig en bent u daardoor niet in staat de contributie in deze crisisperiode te betalen? Neem dan contact op met onze penningmeester penningmeester@svurk.nl zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Wij hopen dat u begrip heeft voor dit alles, alleen samen zijn we sterk.

De komende periode

Als gevolg van de maatregelen van de overheid blijft ons sportpark tot en met 29 april gesloten. Mogelijk dat er tegen die tijd meer duidelijkheid is op basis waarvan we als bestuur nieuwe besluiten kunnen nemen. Als gevolg van het verbod op evenementen tot 1 juni zijn alle geplande activiteiten van SV Urk tot en met de maand juni geschrapt. Dit betekent jammer genoeg dat o.a. het Visserijtoernooi voor seniorenteams, het Dayseaday-toernooi en de SVU Familiedag niet doorgaan. Uw gezondheid staat voorop!

Tegenprestatie

Eigenlijk is het nog te vroeg om hierover te kunnen beslissen, maar het bestuur denkt aan een alternatieve familiedag met een knallend seizoen opening 2020-2021, maar dan moet het corona-virus helemaal onder controle en voorbij zijn.

Toernooi Urk 1

Volgens de berichtgeving in de pers is de KNVB hoopvol dat er juni/juli weer gevoetbald kan worden. Mocht dat het geval zijn, dan kan het toernooi voor Urk 1 mogelijk wel doorgaan. Op een later moment zal nog worden bezien of dit toernooi op 4 en 8 augustus a.s. zal doorgaan. De voorbereiding hiervan stond al gedeeltelijk in de steigers.

Geen clubblad in april

Omdat er geen aanbod zal komen van kopij heeft het bestuur in overleg met de redactie besloten om de uitgave van het clubblad van 29 april te cancelen. Voor de uitgaven van mei en juni zal later een beslismoment worden vastgesteld.

Nieuwbouwproject kantine

De Corona-crisis heeft ook op het nieuwbouwproject een grote impact.

– Hierdoor wordt de Fundraisen/Sponsoravond die we op 26 augustus wilden organiseren, uitgesteld naar 2021.

– De ontwerpfase loopt gewoon door, dus doelstelling is nog steeds dit jaar een concept ontwerp + bouwsom op papier te zetten

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat we tenminste een halfjaar vertraging gaan oplopen door de Corona crisis. We blijven optimistisch en enthousiast over de slagingskansen van dit project.

Verdere communicatie

Via uw persoonlijke emailadres en de website van SV Urk en onze sociale mediakanalen op Twitter en Facebook houden we u als leden op de hoogte van de ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus. Heeft u vragen stel ze dan gerust. Dat kan persoonlijk aan één van de bestuursleden of via het mailadres info@svurk.nl

Als bestuur van SV Urk wensen we u veel sterkte en bovenal gezondheid toe. Alleen samen komen we door deze crisis. We hopen u snel weer op ons sportpark te zien.

Met sportieve groet,

Algemeen Bestuur SV Urk

Deel dit bericht

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /www/svurk_729/public/wp-includes/functions.wp-scripts.php on line 133