Oproep Algemene Leden Vergadering

Het algemeen bestuur van sportvereniging SV Urk nodigt haar exclusieve leden, clubleden, kaderleden en vrijwilligers uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, die plaats vindt op woensdag 20 november 2019, aanvang 19:30 uur in de kantine van sportpark De Vormt, Vormtweg 7d te Urk.

Agenda:

 1. Opening en voorwoord door de voorzitter
 2. Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 14 november 2018
 3. Jaarverslagen van secretaris en diverse portefeuilles / commissies
 4. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar
  1. Accountantsverklaring;
  1. Goedkeuring van de balans;
  1. Goedkeuring staat van baten en lasten met toelichting;
  1. Vaststelling van de begroting;
  1. Vaststelling van de contributies;
 5. Benoeming bestuursleden
  1. Aftredend en herkiesbaar:
   1. K. Hoefnagel        (Portefeuille Faciliteiten);
   1. J.J. Hakvoort        (Secretaris);
  1. Verkiezing en voorstel benoeming:
   1. Evert Kapitein      (Portefeuille Evenementen en Activiteiten);
 6. Goedkeuring / vaststellen van
  1. Commissie Financiën;
  1. Commissie PR&M;
  1. Commissie Vrijwilligers;
 7. Nieuws
  1. Nieuw(ver)bouw kantine; (Rein Brands presenteert de ontwikkelingen tot dusver)
  1. Stand van zaken AVG Toestemmingsverklaringen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Bericht info

Deel dit bericht

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

Kies een van je opgeslagen teams

Geen favorieten