Hoofdsponsor SV URK

2e Hoofdsponsor SV URK

SV Urk prolongeert de goed ingeslagen weg

“Je moet stoppen op je hoogtepunt”, dat waren de eerste woorden van penningmeester Theo Wemmers bij aanvang van zijn betoog tijdens de Algemene Leden Vergadering van SV Urk. Wat hij daarmee bedoelde, leest u verder in dit verslag. De jaarlijkse ALV werd in vergelijking met voorgaande jaren redelijk goed bezocht. Welgeteld zestig clubleden en genodigden waren naar de Vormtweg gegaan om de voortgang van de club en met name de plannen rondom de nieuw(ver)bouw van de kantine aan te horen.

Voorzitter Dick Hellinga blikte terug op het afgelopen seizoen. Zo werd ook een moment van stilte in acht genomen voor Laurie Mazereeuw, Geert Jenema, Iede den Dulk, Cees Brouwer, Gerrit Kramer, Piet Brouwer en Bert Visser. Citaat uit zijn betoog: “Met dankbaarheid herinneren wij ons de trouw waarmee ze zich ten dienste hebben gesteld ten opzichte van onze vereniging, evenals hun inzet vóór en betrokkenheid bij de gang van zaken van onze vereniging. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden die een lege plaats aan hun zijde hebben. Ook willen we aan hen denken, die door ziekte, spanningen, eenzaamheid en ouderdom geen gemakkelijke tijd meemaken en in spanning moeten afwachten hoe één en ander zich naar de toekomst gaat ontwikkelen. We denken in dit verband aan Klaas van de Berg (ACU) en aan ons jeugdlid van JO 12 – 4 Roel Wezelman en zijn ouders. We wensen allen die het betreft veel sterkte, kracht en Godsvertrouwen toe in de weg die ze moeten gaan. Laten we niet vergeten!”

Er was weer voldoende gebeurt op sportief terrein. Over de wedstrijd van Urk 1 tegen eredivisionist Roda JC is nog steeds het onrecht voelbaar van wat ons tijdens die wedstrijd is aangedaan. Het Damesvoetbal floreert als ooit tevoren. Het aantal elftallen groeit ieder jaar en VR 1 werd zelfs kampioen. Het gaat goed met SV Urk, men heeft het uitstekende beleid geprolongeerd, dat al vanaf 2010 werd uitgevoerd.

Dat werd mede wel duidelijk na het financiële verslag van de portefeuille Financiën onder aanvoering van Theo Wemmers. Hij begon zijn betoog met de stelling: “Je moet stoppen op je hoogtepunt”, terwijl hij nog maar in zijn eerste jaar zit als bestuurder van de club. Met andere woorden, hij moet er nu mee stoppen want een beter resultaat is haast niet denkbaar. Hij doelde daarmee op het resultaat van afgelopen boekjaar 2018-2019. De balans liet een uitstekend resultaat zien als resultaat van het beleid dat is ingezet, gericht op de plannen van aanstaande nieuwbouw of verbouw van de kantine. De ingezette zalmactie, actie oud papier, toernooien, giften en extra sponsorinkomsten hebben tot dit prachtige beeld geleid.

“De kantine is op”. Het zelfgebouwde pand uit 1986 is verouderd en inmiddels afgeschreven. Een club als SV Urk verdient zeker in deze tijd met een stijgend aantal leden een representatief ontvangst voor haar gasten en clubleden. Een goed financieel resultaat, dat staat keihard en onomstotelijk aan de basis van het project van Rein Brands en zijn mannen, namelijk de voorbereiding op de nieuwbouw c.q. verbouw van de kantine. Een project dat in de grote cijfers gaat lopen, kan alleen maar slagen als er vele jaren voorafgaand is gespaard. En dan nog moet er veel geregeld worden, zo blijkt uit zijn presentatie. Grootschalige acties, subsidies, bancaire instellingen, Gemeente Urk, alle medewerking moet er toe bijdragen om bepaalde plannen te verwezenlijken. En pakket van wensen is inmiddels vastgelegd en de bouwtekening is nog warm van de pers. Het plan is puur gericht op nieuwbouw en wat niet onder het project valt is de capaciteit aantal velden en de energie-transitie (Ledverlichting).

Hellinga sloot al met de stimulerende woorden: “Laten we trots blijven op onze mooie vereniging. Als voorzitter heb ik er alle vertrouwen in, dat we evenals afgelopen seizoen, dit seizoen een sportief en financieel goed tegemoet mogen gaan. Volgend jaar juli bestaat de vereniging 80 jaar. Een mijlpaal waar we naar uitzien en zeker aandacht aan willen schenken. Ons motto is nog steeds ’Nor Vuren’ met veel passie, strijd en plezier. Laten we dát vooral zó houden!” zo besluit de voorzitter terecht.

Deel dit bericht

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print