Hoofdsponsor SV URK

2e Hoofdsponsor SV URK

Update bouwproject SV Urk

Clubblad-deadline gemist – Daarom een update via de website

In de zomervakantie is hard doorgewerkt aan het bouwproject aangezien we met zn allen een strakke planning hebben afgesproken en het doel vooralsnog blijft om voor eind December een plan te hebben wat zowel door het Algemeen Bestuur en de Algemene Ledenvergadering is goedgekeurd.

Voor de zomer hebben we alle wensen verzameld via gesprekken met alle commissies binnen SV Urk. Dat is vervolgens een boekwerk geworden van zo’n 60 pagina’s, waarna Hein Coenen van KC Bouwburo hier een nieuwe indeling van het sportpark van heeft gemaakt. Een schets van ‘waar’ ‘wat’ zou moeten komen. De volgende stap is een eerste ontwerp met een begroting. Dan hebben we in ieder geval een kostenplaatje. Dit eerste ontwerp wordt eind September opgeleverd door KC Bouwburo en H2W architecten. 

We hebben als projectgroep een investeringsplafond vastgesteld dus zijn benieuwd hoeveel wensen er daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden op basis van het ‘Pakket van Wensen’. Natuurlijk is dan ook cruciaal hoeveel geld we bij elkaar kunnen brengen om uiteindelijk het project te kunnen financieren. 

Zoals in de clubbladen vorig seizoen aangegeven is zorgvuldigheid prioriteit nummer 1. We gaan geen onverantwoorde beslissingen en keuzes maken, zeker niet op financieel gebied. We blijven daarin volstrekt realistisch en dat betekent dat als de bouw te duur wordt en/of de acties leveren minder op dan begroot, dat we dan terug moeten naar de tekentafel. De inkomstenkant van het project is verdeeld in de volgende onderdelen :

  • Eigen Vermogen / Bestemmingsreserve SV Urk
  • Subsidie
  • Acties
  • Financiering

De bestemmingsreserve ligt vast en ook de subsidie (Regeling Stimulering bouw en onderhoud Sportaccomodaties) kunnen we met grote zekerheid vaststellen adhv de bouwsom. We zijn inmiddels gestart met acties en het komende kwartaal wordt daarin enorm belangrijk. We zijn begonnen met de Vriendenloterij en eind november volgt een grote ‘fundraiser’ wat een flinke financiele injectie moet opleveren voor de begroting. Deze fundraiser is ook de reden dat we het bestuur hebben gevraagd om de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar december zodat we dan een concreter financieel plaatje kunnen presenteren aan de leden.

De komende weken zit de agenda vol met allerlei afspraken. Bouw-overleg, planning acties, KNVB, Gemeente Urk, en natuurlijk de reguliere stuurgroep en commissie-overleg. In de slipstream van het bouwproject gaan ook discussies mee over de toekomst van de velden, mogelijke vervanging van de veldverlichting door LED, etc. Gemeente Urk en KNVB zijn voor dit project belangrijke gesprekspartners.

Belangrijke data :

  • 25 september : Energiescan sportpark (KNVB / De Groene Club)
  • 30 september : 1e ontwerp en begroting
  • 30 september : Werkgroep Fundraising & Acties
  • 7 oktober : Project Stuurgroep
  • 28 november : Fundraising avond

Tenslotte: Een project als dit zorgt voor veel positieve reacties. Die support wordt enorm gewaardeerd want dit project vraagt veel energie en vrijwilligerstijd. Ook zijn er kritische en negatieve reacties. Dat voorkom je bij een grote vereniging als SVU natuurlijk niet, maar we staan als project stuurgroep hier best voor open. We gaan graag het gesprek hierover aan. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: SVU de mogelijkheid geven om verder door te groeien en ons prachtige sportpark up-to-date te houden.

Rein Brands

Deel dit bericht

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /www/svurk_729/public/wp-includes/functions.wp-scripts.php on line 133