Hoofdsponsor SV URK

2e Hoofdsponsor SV URK

Regels rondom Genemuiden-Urk

Supporters die morgen de wedstrijd tussen Genemuiden en Urk gaan bekijken, worden verzocht zich aan onderstaande regels te houden die gelden op sportpark De Wetering.

1. Iedereen is welkom op ons sportpark.

2. Wij behandelen elkaar respectvol, zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat.

3. Wij gaan zorgvuldig om met ons materiaal en accommodatie.

4. Wij tonen waardering voor de vrijwilligers, zij zijn de vereniging.

5. De vereniging en het bestuur van de club zijn niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade van en aan persoonlijke spullen.

6. Er mag alleen buiten worden gerookt.

7. Het is niet toegestaan om gevaarlijke voorwerpen, alcoholhoudende dranken en verdovende middelen mee te nemen op het sportpark.

8. Vuurwerk, fakkels en rookpotten bij zich te hebben dan wel af te steken

9. Alleen in de kantine, het terras en de bestuurskamer is het toegestaan om alcoholhoudende dranken te gebruiken.

10. Het afval wordt in de daarvoor bestemde afvalbakken/containers gedeponeerd.

11. Voertuigen, fietsen en bromfietsen worden in de daarvoor bestemde ruimtes geplaatst.

12. Toeschouwers blijven achter de hekken. Alleen beide spelersgroepen, technische staf en het arbitrale trio betreden de wedstrijdvelden.

13. Wij volgen de aanwijzingen van stewards en bestuur op. Zij zijn ten allen tijde gemachtigd om bij orde verstorend gedrag personen (in het bezit van een geldig toegangsbewijs, onder inname hiervan zonder terugbetaling) de toegang te weigeren of van het sportpark te verwijderen. Verder bent u verplicht om u te legitimeren als zij hier om vragen.

14. Verder zijn de regelementen van de KNVB van kracht.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat het een fantastische wedstrijd tussen Genemuiden en Urk wordt.

Deel dit bericht

WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print